• Zwroty i reklamacje

Gwarancja i reklamacja

Gwarancja oraz reklamacja będzie rozpatrywana na podstawie zachowanego dokumentu sprzedaży - paragonu fiskalnego lub faktury VAT. 

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Zgłoszenie

Prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres email sklepu: biuro@surina.com.pl
Zgłoszenie powinno zawierać numer zamówienia, imię i nazwisko, kopię dowodu zakupu oraz wskazanie produktu oraz przyczyna reklamacji, prosimy również o załączanie zdjęć zawierających uszkodzenia/wady produktów. Reklamacja zostaje rozpatrywana na podstawie przesłanego zgłoszenia nie później niż w 14 dni. Do momentu uzupełnienia wszystkich niezbędnych informacji czas na udzielenie informacji nie biegnie. 

2. Oświadczenie
Po akceptacji reklamacji dystrybutor lub sprzedawca uzgodni termin odbioru produktu.


3.Odesłanie produktu
Przesyłka z reklamowanym produktem powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data reklamacji oraz wystąpienia wady. 

UWAGA: prosimy o przysyłanie czystych produktów, starannie zapakowane.

Produkt dotarł uszkodzony

Zalecamy sprawdzanie produktów w obecności kuriera i w przypadku konieczności wypełnienia odpowiedniego formularza szkody. Następnie prosimy o przesłanie jego kopii na adres mailowy: biuro@surina.com.pl Ułatwi to nam dochodzenie roszczeń od przewoźnika.

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument ma prawo odstąpić od umowy i zwrócić towar w przeciągu 14 dni. 

a) skontaktuj się z nami mailowo biuro@surina.com.pl,
b) napisz oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami. Oświadczenie powinno zawierać dane osobowe i adresowe Zamawiającego, numer konta bankowego, na które ma nastąpić zwrot pieniędzy, dane dotyczące zwracanej przesyłki (zawartość, ilość, cena), oraz własnoręczny podpis. 
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. (zakres sprawdzenia produktu nie powinien odbiegać od takiego jakie możliwe jest w sklepie stacjonarnym)
d) do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.
e) zwracany produkt powinien być w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu produktowym, tak by nadawał się on do powtórnej odsprzedaży - w innym przypadku będzie to skutkowało pomniejszeniem wartości zwracanego produktu
f) zwracany towar należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
g) konsument ponosi odpowiedzialność za paczkę zwrotną oraz bezpośrednie koszty związane ze zwrotem rzeczy
h) Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje przedsiębiorcy 
(osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie ma dla niej charakteru zawodowego są traktowane tak jak konsument)
i) Nie przyjmujemy paczek pobraniowych.

ADRES DO WYSYŁKI ZWROTÓW:

SURINA MAGAZYN ZWROT
ul.Wojska Polskiego 110
Luboń 62-030

Zwrot pieniędzy za przedmiot nastąpi nie dłużej niż w ciągu 14 dni (zazwyczaj w krótszym czasie) od odebrania paczki w takiej samej formie w jakiej konsument zawarł w trakcie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. W przypadku wystąpienia zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Gwarancja:

Gwarancja nie obejmuje:

- Uszkodzeń mechanicznych,

- Niestosowanie się do zaleceń producenta i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji.

Warunkiem uznania jest przedstawienie dowodu zakupu, data sprzedaży oraz wyszczególnionym rodzajem zakupionego przedmiotu,
- Dokładne warunki gwarancji opisane są w załączonych instrukcjach obsługi,
- Prawo rękojmi przysługuje tylko konsumentowi.

Prawa konsumenta:

  1. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (ustawa ta normuje sprzedaż z udziałem konsumentów) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, kupujący (czyli konsument) może żądać albo bezpłatnej naprawy albo bezpłatnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad.
  2. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu
60-967 Poznań
Al. Marcinkowskiego 3